Mina böcker

En presentation av en person och en poesibok

Överlevnadspoesi – min andra bok


Överlevnadspoesi
Hasse Jonsson
ISBN: 978-91-983172-0-6
Svensk lyrik. DCC Modern och samtida poesi

Köp boken Överlevnadspoesi här som tryckt version eller e-bok - länken öppnas i nytt fönster. Boken kan också köpas via bokhandlare.

Om boken

Dikter med en kraft som vibrerar, som är starka och bär på en frisk energi. Som när man öppnar ett fönster, en dörr, spränger sig ut till friheten. Poesi för överlevnad.

Dikter och skrivande som en överlevnadsstrategi

Att skriva. För att förstå. Utan att helt förstå. För att lämna. För att bli fri. För att leva. Inte minst för att överleva. Dikterna blev en berättelse, en bok. Ord för överlevnad. Överlevnadspoesi. Fylld av svärta och smärta. Fylld av trotsigt hopp med strimmor av ljus. Ord mot skammens makt. Skrivande som en överlevnadsstrategi. Som bearbetning av barndomstrauma och hot i vuxenlivet. Ord som snitslar vägen till självkännedom, förståelse och egenmakt. Poesi till frihet.
Omslagsbild på poesibok - Nonfigurativ illustration i rött med röda pennstreck som smetats ut med en känsla av blod
Omslag: Maria Mannberg, Mannberg grafisk formgivning och illustration
Boken i mjukband trycks i Malmö av Holmbergs och är miljömärkt med Svanen. Pappret är FSC-märkt.

Tidigare bok

Hejdå skam och tystnad, 2014, ISBN 978-91-637-6323-6. Publicerad via bokutgivaren Vulkan hösten 2014 och avpublicerad våren 2015 av Vulkan efter starka påtryckningar.