Livet

en berättelse

Om berättandet


Litteraturen utvecklar oss som människor. Böcker är en väg att uttrycka sig. Nätet en annan. Samtalet. Oavsett sätt och form är berättelsen viktig. Varje människa är en berättelse som behöver få lov att uttryckas. Inte alla får chansen publikt. Än värre är att några aktivt tystas. För mig är det livsviktigt att bryta med tystnadskulturen. Låta beträttelsen flöda. Påverka och påverkas av andra.
Mina uttryckssätt har genom livet varit skrivande, föreläsande, arbete som skribent/kommunikatör. Lyssnande till andra människors liv och öden. Musik och dans är andra sätt för mig att uttrycka något från mitt hjärta.

Föreläsningar
Jag har hållit föreläsningar och kurser inom flera ämnen och områden. En hel del kring kommunikation. Mycket kring personlig utveckling bland annat utifrån boken Överlevnadspoesi. Exempel på ett par av mina senare föreläsningar:
  • Poesi för att leva – om skrivande och bearbetning av trauma
  • Tro, HOPPlöshet & kärlek – temagudstjänster
  • Workshop i stresshantering – miniföreläsning om stress, ångest och trauma med fokus på praktisk förmedling av en effektiv självhjälpsteknik
  • Hejdå skam - hej livet, en berättelse om övergrepp och kamp utifrån mina dikter
  • Kommunikation & inkludering – ett kommunikationsstrategiskt perspektiv på målgruppstänkande
  • Poesi i påsktid – dikter & reflektioner med påsken i kyrkan som fond kamp – död – liv
  • Kurser för församlingsbladsredaktörer
  • Workshop i församlingsutveckling