TTT

frigörande knackning

Om stresshantering och traumaTekniker för stresshantering
Frigörande knackning är en teknik man kan använda för att hantera press, stress, oro och även bearbeta eventuella känsloblockeringar med. Denna förstahjälpen-metod är enkel att göra på sig själv eller andra. En självhjälpsmetod. Den hör till området energifältspsykologi och kan enklast beskrivas som en psykologisk akupressur som härrör från kinesologin.
Den är unik genom att vara icke-verbal – man behöver inte yppa känslor eller tankar om sin mentala situation. Knackning/tapping kan enklast förklaras genom en kombination av tankefokus, andning och lätta knackningar på bestämda punkter på kroppen (händer, ansikte och bröstkorg).

Varför kan en metod vara så effektiv som frigörande knackning?
Det enkla svaret är att ett flertal personer har hittat andra fungerande verktyg och sedan slipat på formerna. Modellering (NLP-teknik) kan vara ett sätt att uttrycka det. Man använder andras lyckade erfarenheter och lär sig för att tillämpa det man har nytta av. Det kompletterande svaret är skillnaden mellan analogt och digitalt. Bilden av fotografering kan berätta om vad tekniken handlar om. När vi fotograferade på 1970-talet behövde vi för ett bra foto manuellt ställa in skärpa, tid och bländare. Ofta även byta optik för att komma närmre fotoobjektet. Idag är tekniken digital och i det flesta fall behöver vi bara sikta och trycka. En teknisk revolution som få skulle tro på vid den tiden. Frigörande knackning är en utveckling från det analoga till det digitala som tar hjälp av kroppens autosystem för stresshantering/läkning.

Om frigörande knackning
Frigörande knackning är det begrepp som jag använt för den teknik som utvecklats av nätverket Peaceful heart och kallas TTT, Trauma Tapping Technique. Det finns ett flertal liknande tekniker som EFT, TFT. Orsaken att jag/vi kallar det frigörande knackning är att ordet tapping inte ger tydliga svenska associationer och ordet trauma överdramatiserar metoden mentalt. Frigörande är ett bra ord då tekniken kan lösgöra från både stress och ångest men också bidra till kreativitet. Frigörande knackning användes första gången av mig i min firma Communicare insikt & kommunikation 2015-12-11 på siten communicare.me.

Trauma
TTT/frigörande knackning används och har utvecklats för att ge första hjälpen vid känslomässig stress bland annat i krigshärjade länder som Rwanda och Congo.

Lär dig Trauma Tapping Technique
Det finns bra information på nätet som gör att du basalt kan lära dig Trauma Tapping Technique. Se en film som förklarar tekniken enkelt och ladda ner en kort guide på Selfhelpfortrauma.org. Du kan också fördjupa dig med mer information i form av videor, pdf-filer, fakta, kontakter och instruktioner på Peaceful Heart Network´s hemsida. Dessutom finns en mycket bra bok om TTT: “Resolving Yesterday – First Aid for Stress and Trauma with TTT” av Gunilla Hamne och Ulf Sandström. Information på Peaceful Heart Network´s hemsida.

Hasse Jonsson är NLP-practitioner via Society of NLP, Licensed Practitioner of Neuro-Linguistic Programming samt certifierad Trauma Tapper i nätverket Peaceful heart. Kan erbjuda föreläsningar och kurser.